LIÊN HỆ
NHÀ HÁT KỊCH VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 1 Tràng Tiền (Phía sau nhà hát lớn), Hà Nội
Tel: 04-3933 5525; 04-3933 3535; 04-3933 3939
Fax: 0439 330 804
Website: nhahatkichvietnam.vn
vietnamdramatheatre.vn@gmail.com;
doingoai.nhk@gmail.com
Nhập tên:(*)
Nhập địa chỉ:
Nhập Email: (*)
Nhập điện thoại:
Nhập điện thoại di động:
Tiêu đề liên hệ:(*)
Nội dung liên hệ:(*)
© Copyright 2013 Nhà Hát kịch Việt Nam
Designed by GoldenDolphin Co.,Ltd
IP Online: 1043772 | Online: 77
Địa chỉ: Số 1 Tràng Tiền, Hà Nội (Phía sau Nhà Hát Lớn)
Tel: 04-3933 5525; 04-3933 3535; 04-3933 3939
Fax: 0439 330 804
Website: nhahatkichvietnam.vn ;
Email: doingoai.nhk@gmail.com
vietnamdramatheatre.vn@gmail.com