ĐẶT VÉ
B1: CHỌN VỞ DIỄN
  
B2: CHỌN SUẤT DIỄN
  
B3: CHỌN GHẾ
  
B4: GHI DANH
  
B5: ĐẶT VÉ
<< Trước
1
Sau >>
© Copyright 2013 Nhà Hát kịch Việt Nam
Designed by GoldenDolphin Co.,Ltd
IP Online: 1043773 | Online: 78
Địa chỉ: Số 1 Tràng Tiền, Hà Nội (Phía sau Nhà Hát Lớn)
Tel: 04-3933 5525; 04-3933 3535; 04-3933 3939
Fax: 0439 330 804
Website: nhahatkichvietnam.vn ;
Email: doingoai.nhk@gmail.com
vietnamdramatheatre.vn@gmail.com