Hotline: 1900.636.000 (8h - 12h, 13h30 - 17h)
Thông báo của tôi

Đoàn kịch cổ điển

NGHỆ SĨ THÂN THANH GIANG

NGHỆ SĨ THÂN THANH GIANG

 Họ và tên: Thân Thị Thanh GiangNgày, tháng, năm sinh: 12 tháng 7 năm 1982Nơi công tác: Đoàn Kịch Cổ Điển Nhà Hát Kịch Việt NamQuá trình công tác tại Nhà hát Kịch Việt Nam:Năm...