Hotline: 1900.636.000 (8h - 12h, 13h30 - 17h)
Thông báo của tôi

Sơ đồ tổ chức

  1. Ban lãnh đạo Nhà hát hiện nay gồm:

01 Giám đốc: NSƯT Nguyễn Xuân Bắc

01 Phó giám đốc Hành chính: NSƯT Kiều Minh Hiếu

  1.  Các phòng chức năng và đoàn biểu diễn hiện nay bao gồm:
  • Phòng Hành chính, Tổng hợp;
  • Phòng Tổ chức biểu diễn;
  • Phòng Nghệ thuật;
  • Đoàn kịch Đương đại;
  • Đoàn kịch Cổ điển.