Hotline: 1900.636.000 (8h - 12h, 13h30 - 17h)
Thông báo của tôi

NHÀ HÁT KỊCH VIỆT NAM HOÀN THÀNH XUẤT SẮC CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN TRUNG ĐỘI TỰ VỆ NĂM 2023

NHÀ HÁT KỊCH VIỆT NAM HOÀN THÀNH XUẤT SẮC CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN TRUNG ĐỘI TỰ VỆ NĂM 2023

Căn cứ Kế hoạch số 15/KH-BTL ngày 03/01/2023 của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội về công tác quân sự, quốc phòng năm 2023;

Có thể là hình ảnh về 10 người và văn bản cho biết 'NHÀ HÁT KỊCH VIỆ NAM'

Kế hoạch số 804/KH-BCH ngày 14/7/2023 của Ban CHQS quận Hoàn Kiếm về tổ chức kiểm tra bắn đạn thật súng TLAK bài 1, bài 1b cho lực lượng Dân quân tự vệ năm 2023;

Các cán bộ, chiến sĩ Nhà hát Kịch Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kỳ huấn luyện trung đội tự vệ năm 2023 do Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội chỉ đạo Ban CHQS Quận Hoàn Kiếm tổ chức.

Có thể là hình ảnh về 7 người và văn bản

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'Û BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ QUẬN HOÀN KIẾM NHÀ HÁT KỊCH VIỆT NAM BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ NHÀ HÁT KICH VIỆT NAM KHAI MẠC HUẤN LUYỆN TRUNG ĐỘI TỰ VỆ NĂM 2023 Hoàn Kiếm, ngày 25 tháng 7 năm 2023 KI'

“Dân quân tự vệ và du kích là lực lượng của toàn dân tộc, là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ địch hung bạo thế nào hễ đụng vào lực lượng đó, bức tường đó, thì địch nào cũng phải tan rã”.

Có thể là hình ảnh về 1 người, nhạc cụ và văn bản cho biết 'NHÀ HÁT KỊCH IỆT NAM BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ QUẬN HOÀN KIẾM BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ NHÀ HÁT KỊCH VIỆT NAM KHAI MAC HUẤN LUYỆN TRUNG ĐỘ VỆ NĂM 2023 Hoàn Kiếm, ngày 2023'

Có thể là hình ảnh về 4 người và văn bản cho biết 'NHÀ AT ỊCH VIỆ NAM'Có thể là hình ảnh về 4 người và văn bản cho biết 'NHÀ AT ỊCH VIỆ NAM'

Đang xem: NHÀ HÁT KỊCH VIỆT NAM HOÀN THÀNH XUẤT SẮC CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN TRUNG ĐỘI TỰ VỆ NĂM 2023