Hotline: 1900.636.000 (8h - 12h, 13h30 - 17h)
Thông báo của tôi

NHÀ HÁT KỊCH VIỆT NAM THAM GIA TẬP HUẤN DÂN QUÂN TỰ VỆ

NHÀ HÁT KỊCH VIỆT NAM THAM GIA TẬP HUẤN DÂN QUÂN TỰ VỆ

Căn cứ vào kế hoạch huấn luyện tự vệ số 01/KH-BCH ngày 20/2/2023 của Ban chỉ huy quân sự Nhà hát Kịch Việt Nam, các cán bộ, nhân viên Nhà hát Kịch Việt Nam đã tham gia huấn luyện từ ngày 24/7/2023 đến 31/7/2023.

Có thể là hình ảnh về 8 người, tóc mái và văn bản cho biết 'NHÀ HÁT KỊCH VIỆT NAM'

Thông qua tập huấn triển khai, thống nhất một số nội dung về tổ chức thực hiện nhiệm vụ dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng và an ninh theo quy định của Luật Dân quân tự vệ và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đồng thời giúp cán bộ dân quân tự vệ nắm chắc vị trí, chức năng, nhiệm vụ, vận dụng tốt vào thực hiện các nhiệm vụ theo chức trách được giao.

Có thể là hình ảnh về 5 người và văn bản cho biết 'NHA HÁT KỊCH IỆ NAM laVie'

Đang xem: NHÀ HÁT KỊCH VIỆT NAM THAM GIA TẬP HUẤN DÂN QUÂN TỰ VỆ